CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.วไลพรรณ ปึงพิพัฒน์ตระกูล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิวรรณ เนื่องผลมาก สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การลิงค์ (link) เสียงในภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Suffixes (คำลงท้ายคำ) ที่พบบ่อยและมีความหมายเฉพาะตัวในคำศัพท์ทางการแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ภาษาอังกฤษในแวดวงการแพทย์และพยาบาล (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษในแวดวงการแพทย์และพยาบาล (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.บุญศิริ อนันตเศรษฐ สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนวนในเชิงปฏิเสธ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Root Words หรือ รากศัพท์ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Root Words หรือ รากศัพท์ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Root Words หรือ รากศัพท์ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Prefix หรือคำที่เติมข้างหน้าคำ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Prefix หรือคำที่เติมข้างหน้าคำ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Prefix หรือคำที่เติมข้างหน้าคำ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Euphemism การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวล (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button