CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
คำบอกรัก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
การพูดขอบคุณ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Funny Puns (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Funny Puns (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เทคนิคการบริหารเวลา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เรื่องราวเกี่ยวกับ "เวลา"
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอธิบายสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไทย (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอธิบายสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมไทย (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วุฒิพงษ์ เล่าเรียนดี และ ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำถวายพระพรและคำอวยพรพ่อเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เทคนิคการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
เทคนิคการใช้คำเพื่อแสดงความรู้สึกในภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการนิติมิติ
Right Button