CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
ศัพท์ภาษาอังกฤษในแวดวง Startup (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Alone Together
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sharing Economy (ระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Color Idioms: สีอื่นๆ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Color Idioms: สีอื่นๆ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Color Idioms: สีแดง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Color Idioms: สีฟ้าหรือสีน้ำเงิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Color Idioms: สีดำและสีน้ำเงิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Color Idioms: สีดำ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Phrasal Verb (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Phrasal Verb (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
การพูดชมเชยเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
การทักทายเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแพทย์เฉพาะทาง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำเลียนเสียงเพื่อใช้สื่อความรู้สึกในภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button