CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Make-up Artist (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาไปเที่ยวอังกฤษ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาไปเที่ยวอังกฤษ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Pop-up store
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สไตล์การทำงานของคนยุค Millennium
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
การสร้างคำใหม่ด้วยการ Clipping
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
English for Cooking (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English for Cooking (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English for Research Writing
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนวนเกี่ยวกับความคิดความจำ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
สำนวนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
สำนวนเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับรูปลักษณ์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
สำนวนใหม่ๆ ในภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ศัพท์ภาษาอังกฤษในแวดวง Startup (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button