CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
How to Improve Vocabulary Learning (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
How to Improve Vocabulary Learning (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Vocab Challenge
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ศัพท์สับสนในภาษาอังกฤษ | Confusing Words
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ท้าลิ้นกินทั่วไทย (ฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องกิน)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Safety Instructions (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Safety Instructions (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
สำนักข่าวออนไลน์ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักข่าวออนไลน์ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศไทย (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กุลพร หิรัญบูรณะ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English For Veterinary Profession (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
English For Veterinary Profession (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Make-up Artist (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ
Right Button