CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
(English for AEC) คำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจในวงการแพทย์ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) คำศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจในวงการแพทย์ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพ Magazine Journalist
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพสถาปนิก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพ Flight Attendant
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพนักสำรวจ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของคนประกอบอาชีพทันตแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ทักษะภาษาอังกฤษของคนไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุชาดา นิมมานนิตย์ สถาบันภาษา จุฬาฯ
เทคนิคการเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาฯ
ทำอย่างไรให้ทักษะภาษาอังกฤษดีขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาฯ
(English for AEC) บทสนทนาของจักษุแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของวิศวกรโยธา
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของผู้ตรวจสอบบัญชี , Quote ที่เกี่ยวข้องกับความรัก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) บทสนทนาของนางพยาบาล , เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มในปี 2014
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button