CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Idiom น่ารู้
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิธีทำ Presentation ให้น่าสนใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.กรุณา นาผล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Lost in Translation
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวิตการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.พริมา คำพูแก้ว สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Personalized Marketing / Customize Marketing / Individualized Marketing
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
การออกกำลังกาย T25
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาฯ
คำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกายและการเรียกชื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอล
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Eating Clean (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Eating Clean (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) Getting Veneers
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) คุยกับทันตแพทย์ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) คุยกับทันตแพทย์ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
(English for AEC) คุยกับทันตแพทย์ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button