CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 25/11/2560
สำนวนสนุกในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนวนสนุกในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sophia หุ่นยนต์ที่ได้รับ Citizenship ตัวแรก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รัฐมนตรี AI คนแรกของโลก
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Benefits of Talking to Yourself | พูดกับตัวเองดีอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
7 Daily Habits Extremely Successful People Swear By | 7 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จมักทำกัน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Disruptive Technology (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Disruptive Technology (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คุณแม่มือใหม่ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คุณแม่มือใหม่ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Aloha Hawaii (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Aloha Hawaii (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สาธิตา วัฒนโภคากุล สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
What we learn from "Game of Thrones" (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
What we learn from "Game of Thrones" (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Infovesity
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button