CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 25 มีนาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
สรุปเข้ม 13
Home > หัวข้อรายการ
รายการประจำวันที่ 25/03/2560
Money Matters (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Money Matters (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Money Matters (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
คำศัพท์ที่คนใช้เพื่อพูดถึง Donald Trump
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Fun Facts about Love and Love Idioms (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Fun Facts about Love and Love Idioms (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
Tea Culture
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.วรลัญจ์ กองพลพรหม สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Film Awards Season (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The Film Awards Season (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
New Year's Resolution
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
How to Improve Vocabulary Learning (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
How to Improve Vocabulary Learning (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วิทยากรรับเชิญ
อ.นริศา จิตต์ปราณีชัย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Vocab Challenge
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ศัพท์สับสนในภาษาอังกฤษ | Confusing Words
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
ท้าลิ้นกินทั่วไทย (ฝึกพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องกิน)
ผู้ดำเนินรายการ
อ.มณฑิรา ดำรงมณี
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button