CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การแข่งขัน 3 Minute Thesis Chulalongkorn University
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณพิทยุตม์ ภิรมย์จิตต์ ประธานชมรมบัณฑิตศึกษา | นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ คณะแพทยศาสตร์ | คุณวิชญา รงค์สยามานนท์ นิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาสหวิชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รู้จักถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิสิทธิ์ น้ำประสานไทย ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cleaning Robot หุ่นยนต์เก็บขยะตามชายหาด
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภัทรพล แสงอรุณ นิสิตชมรมนักประดิษฐ์วิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความมั่นคงทางด้านรังสีและนิวเคลียร์ของชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมระบบจัดการปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Continuously Operating Reference Station (CORS)-GPS/GNSS สาธารณูปโภค (ใหม่) ในการหาตำแหน่งของประเทศไทย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงงานย่อยผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณบัญชา อุนพานิช ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ ธนภูมิ แม้นจันทรารัตน์ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Telepresence mobile based robot
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศุขธัช เด่นกีรติ | อนุพงศ์ วังชนะชัย | ปรัชญ์ชาวีร์ ปทุมวัฒนา นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Smart Parking
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
เชาวนะ วิชิตพันธุ์ | อักไซ นิรมาล | ซิงค์ กฤษดา ชุก นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แถบรัดข้อมือวัดการล้มอัจฉริยะ (Smartband for all detection)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อานนท์พัฒน์ บุณยสิงห์ | ปุรเชษฐ์ เรืองธนศักดิ์ | ปราณชลี แซ่คิว นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับค้นหาผู้ประสบภัย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ธิติวุฒิ มลิวัลย์ | กวีวัฒน์ ชาญศิริวัฒน์ | ธัชชัย เกียรติเรืองกมลา | นนทิยุต จันทร์เจริญสุข นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานนิทรรศการทางวิศวกรรม ครั้งที่ 17 (NITAD 17)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ ชยุตม์ สกุลคู ประธานจัดงานนิทรรศการวิชาการทางวิศวกรรมครั้งที่ 17
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีกับงานด้านโบราณคดี
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.จเด็จ เย็นใจ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การดูดซับก๊าซบนถ่านหิน
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พงศ์ธร เจริญศุภนิมิตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นวัตกรรมจากความรู้ทางวิศวกรรมเพื่อผู้ประสบภัย
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button