CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 12 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การฟื้นฟูไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
อยู่กับน้ำอย่างวิศวกรสิ่งแวดล้อม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ และ ผศ.ดร.ปฏิภาณ ปัญญาพลกุล
เมื่อเจอน้ำท่วม ปฏิบัติอย่างไรไฟไม่ดูด
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
วิศวะ จุฬาฯ ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล และ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะน้ำท่วม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ และ อ.ดร.เบญจพร สุวรรณศิลป์
การผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สุวิทย์ ปุณณชัยยะ อาจารย์ประจำคณะวิศวนิวเคลียร์
หุ่นยนต์บริการ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง และ อ.ดร.นัทที นิภานันท์
การบริหารจัดการน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ชัยยุทธ สุขศรี
รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณภัศรา พระยาครุฑ
การพัฒนาข้อเข่าเทียม
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ไพรัช ตั้งพรประเสริฐ และ อ.ดร.ชัญญาพันธ์ วิรุฬห์ศรี
การตั้งค่าปัจจัยการผลิตให้ได้ค่าเป้าหมายที่ต้องการ โดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง (DOE)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ
ระบบสตูดิโอเสมือนจริง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง
การประหยัดพลังงานในอาคาร
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จิตติน แตงเที่ยง
การแยกพลาสติก
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย
Smart Mobile Mapping
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สวัสดิชัย เกรียงไกรเพชร
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button