CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Foundation towards Innovation
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
พ.ท.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า / ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข และ ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
พ.ท.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า / ผศ.ดร.วิทิต ปานสุข และ ผศ.ดร.พิชญ รัชฎาวงศ์ หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การก่อสร้างและทดสอบงานเสาเข็ม
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณอุดม ตั้งตระกูลวิวัฒน์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้จัดการโครงการ บมจ. โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส
"คุณภาพ" ที่ทำให้เจริญ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณชูชาติ วิรเศรณี นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
นายนันทวิทย์ อาษานอก นายนันทพงศ์ ราชศิริส่งศรี นายชัยสิริพงษ์ คุณากรมงคล และ นายนฤเทพ สุกุลธนาศร นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิศวกรรม'57
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณจินตนา ศิริสันธนะ ประธานวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
บทบาทของวิศวกรรมสำรวจกับทรัพยากรป่าไม้
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ธงทิศ ฉายากุล ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาและการจัดการ "กลิ่น-น้ำเสีย" ในห้าง Siam Square One
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านพักอาศัย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณชาติชาย พิสุทธิบริบูรณ์ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Board of Governor, ASHRAE Thailand Chapter
อีกหนึ่งความภูมิใจของวิศวฯ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ศิวัช บุญกาญจน์ และ อำพันเทพ ธารวณิชย์การ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Hardware และ Software ในสมาร์ทโฟน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณคมสัน สิริวัฒนาพาท นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / ที่ปรึกษา บริษัท สยามซาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนต์ จำกัด และ บริษัท นัฐพงศ์ เซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
การสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
นิสิตชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ (Innovation Endowment Fund)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทิศทางการเรียนการสอนในภาควิชาวิศวกรรมเคมีโดยใช้ Chula Engineering Education 4.0
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อภินันท์ สุทธิธารธวัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่าน
Right Button