CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
วิศวกรรมชีวเวช
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาท้าทายในการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณบุญมาก สมิทธิลีลา รองผู้ว่าการพัฒนาระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Human Factors and Ergonomics
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝุ่นละออง: ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อัจฉริยา สุริยะวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิศวกรรม (CES) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสังเคราะห์ฟิล์มบางดูดรับแสงอาทิตย์ในโซล่าเซลล์
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปารวี วาศน์อำนวย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศและการนำกลับมาใช้ใหม่
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวรุณ จันทรสุนทรกุล ผู้พัฒนาวิธีการนำกลับมาทำใหม่ของคอมเพรสเซอร์จนประสบผลสำเร็จ
ไบโอฟิล์มในท่อน้ำประปา
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ดาว สุวรรณแสง จั่นเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนความร้อนที่ทิ้งให้เป็นทอง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณวีระพล ภควัตสุนทร นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ที่ปรึกษาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
การเจียรหัวอ่านฮาร์ดดิสด้วยความแม่นยำสูง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.ธาชาย เหลืองวรานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ่านหินกับเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณสมชาย แพรสีเจริญ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษา บ.สหกลอีควิปเม้นท์ จก. ในการทำเหมืองใน สปป.ลาวและเมียนมาร์
จาก CO2 (คาร์บอนไดออกไซด์) สู่เชื้อเพลิง
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.พลัง บำรุงสกุลสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลและการรับชมทีวีดิจิตอล (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธีระพงษ์ ประทุมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งาน Chula Engineering Innovation Expo 2015
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา ประธานจัดงาน Chula Engineering Innovation Expo 2015 อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รองประธานงานกิจการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "น้ำ ภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลและการรับชมทีวีดิจิตอล (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ธีระพงษ์ ประทุมศิริ ครูชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการพูดจาประสาช่างรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5
Right Button