CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 08/10/2560
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ กับการจัดการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.พรรณี แสงแก้ว
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
View
107
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติ
Right Button