CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button

นำเสนอข้อมูลข่าวสารความรู้ในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ที่ใกล้ตัว น่าสนใจ มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในระดับส่วนบุคคลและองค์กร ผ่านการสัมภาษณ์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาทางวิศวกรรม เช่น วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมแหล่งน้ำ และวิศวกรรมเคมี เป็นต้น

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
ผู้ช่วยคณบดี ด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษา
Right Button