CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำ "สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ" (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การใช้ชีวิตร่วมกันของคู่สมรส
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุภาพรรณ โคตรจรัส คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่อสารและการปรับตัวในชีวิตสมรส
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุภาพรรณ โคตรจรัส คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การปรับตัวในชีวิตสมรส การจัดการด้านการเงินและการปรับตัวทางเพศ
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุภาพรรณ โคตรจรัส คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความพร้อมในการแต่งงาน
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุภาพรรณ โคตรจรัส คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความรักอย่างเดียวไม่เพียงพอ
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สุภาพรรณ โคตรจรัส คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาออกกำลังกายกันเถอะ (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาออกกำลังกายกันเถอะ (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาออกกำลังกายกันเถอะ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาออกกำลังกายกันเถอะ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาออกกำลังกายกันเถอะ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.เรวดี วัฒฑกโกศ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคุยกันทันสื่อ
Right Button