CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
การสื่อสารในองค์การ (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่อสารในองค์การ (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่อสารในองค์การ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่อสารในองค์การ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การสื่อสารในองค์การ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ฉัตรวิบูลย์ ฉาวเกียรติ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมของวัยรุ่น: เพื่อนเพศตรงข้าม
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมของวัยรุ่น: ความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับเพื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมของวัยรุ่น: การแต่งกายของกลุ่มวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมของวัยรุ่น: ผลกระทบจากการเกาะกลุ่มกับเพื่อนที่มีต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังคมของวัยรุ่น: วัยรุ่นกับเพื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 5)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 4)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 3)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเผชิญความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รวิตา ระย้านิล
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button