CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
การดูแลเด็กที่มีภาวะออทิสติก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคข้อเข่าเสื่อม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำกายภาพบำบัดป้องกันอาการปวดหลัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.จิตอนงค์ ก้าวกสิกรรม ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาการฆ่าตัวตาย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สมุนไพรกับความงาม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสกันท์ วารินหอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหารังแคแก้ได้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางใหม่ในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานโครงการเครือข่ายโรคหืด
Listen
งานประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 8
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Listen
ภาวะการนอนกรน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ก้าวทันการรักษาโรคตับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นพ.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาชาดไทย
Listen
สสวทท. กับการพัฒนาประเทศไทยด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พล.ต.รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท.)
Listen
สารให้ความหวานในอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ธวิวรรน์ สวัสดิ์โสภานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การออกกำลังกายลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สมุนไพรในการบำรุงสมรรถภาพทางเพศ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสกันท์ วารินหอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อัมพาตป้องกันได้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ภาวะเลือดออกง่ายในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าฝ่ายโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
เมื่อลูกท้องผูก ใครว่าเป็นเรื่องเล็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุดาพร สถิตยุทธการ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคลำไส้อักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อิทธิพลทางสังคมกับการตัดสินใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคปรสิตในเลือดคืออะไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ปวีณา ปราชญ์นิวัฒน์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคนิ่ว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของโรคผิวหนัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
สภาวะสุขภาพจิตเสื่อม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Listen
ออทิสติกกับการดูแล
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณอัญชรส ทองเพ็ชร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button