CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
โรคนิ่ว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การรักษาอาการป่วยเบื้องต้นด้วยสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.ดร.ชัยศักดิ์ จันศรีนิยม ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของโรคผิวหนัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
สภาวะสุขภาพจิตเสื่อม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Listen
ออทิสติกกับการดูแล
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณอัญชรส ทองเพ็ชร คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
รอยโรคในช่องปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
หลักการทรงงานสู่การบริหารงานอย่างมีความสุข
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
วิตามินซีและอี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สูงวัยกับไขมัน สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับไขมันเมื่อสูงวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ระวีนันท์ มิ่งภัคนีย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาการนอนไม่หลับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การปริทัศน์ระบบสมุนไพรที่ใช้ในการลดความอ้วน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสกันท์ วารินหอมหวล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
นโยบายการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
รู้เท่าทันโรคปริทันต์อักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ทญ.พรรณ พงษ์เสฐียร ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
มะเร็งในสตรีสูงวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
ผิวหนังแข็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
เช็ดตัวลดไข้อย่างไรให้ไข้ลดลง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การดูแลเด็กเมื่อมีไข้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผลของรังสีทางชีววิทยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ฐิติทิพย์ ทิพยมนตรี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคแพ้อาหารในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
พรีไบโอติก โพรไบโอติก ซินไบโอติก ประโยชน์เพื่อสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เชื้อโรคในช่วงหน้าฝน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การปวดคอและหลังจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณอรรควุฒิ คนกาญจน์ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
Listen
โรคภูมิแพ้ไรฝุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
พ.ร.บ. ยา ฉบับประชาชน แก้ไขอย่างไรจึงจะดีที่สุด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Listen
โรคไวรัสตับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การพบการปลอมปนตัวยาในกาแฟและอาหารเสริม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ประธานคณะกรรมการสร้างเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
Listen
โรคความดันโลหิตสูง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สมนึก กุลสถิตพร ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button