CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สมุนไพรที่น่าสนใจในสภาวะโลกร้อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
Listen
มะเร็งจอตาในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โยเกิร์ตเพื่อสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การควบคุมอารมณ์โกรธ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ตู้ยาประจำบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.ดร.สันทัด จันทร์ประภาพ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ประโยชน์ของแกงเลียง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ระวังไว้ภัยข้อเข่าเสื่อม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.จิระเดช ตุงคะเศรณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพญาไท
Listen
โรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ปัญหาสายตาในวัยทำงาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.นริศ กิจณรงค์ ศูนย์ตรวจสุขภาพตาอาริญ่า
Listen
โครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.อธิศพันธุ์ จุลกทัพพะ ศัลยแพทย์ ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเต้านม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและระยะสุดท้ายของชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร จิตแพทย์ ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคไข้เลือดออก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มะเร็งเม็ดเลือดหรือลูคีเมีย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.กมลลักษณ์ ลีเจริญเกียรติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคแพ้อาหารในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ไข้หวัดใหญ่ดูแลอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การวิจัยและพัฒนาผลิตยาขับเหล็กครบวงจร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แสงแดดที่เป็นภัยต่อผิว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
สัญญาณการเป็นมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การดูแลและป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มากกว่าคำว่าขอบคุณ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทำไมต้องฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศิริพร จิตรแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
รักนะต้องแสดงออก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ภัยร้ายใกล้ตัวจากแมลงสาบ พาหะนำเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาสมาธิสั้น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
น้ำลายเทียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ออฟฟิศซินโดรม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคซึมเศร้า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสกาวรัตน์ เทพประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button