CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
โรคแพ้อาหารในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ไข้หวัดใหญ่ดูแลอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภญ.ดร.มะลิ วิโรจน์แสงทอง ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การวิจัยและพัฒนาผลิตยาขับเหล็กครบวงจร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แสงแดดที่เป็นภัยต่อผิว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
สัญญาณการเป็นมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การดูแลและป้องกันการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มากกว่าคำว่าขอบคุณ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทำไมต้องฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศิริพร จิตรแก้ว ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
รักนะต้องแสดงออก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ภัยร้ายใกล้ตัวจากแมลงสาบ พาหะนำเชื้อโรคและสารก่อภูมิแพ้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สัตถาพร สิโรตมรัตน์ ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาสมาธิสั้น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
น้ำลายเทียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ทญ.ดร.เกศกาญจน์ เกศวยุธ ภาควิชาชีวเคมี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ออฟฟิศซินโดรม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคซึมเศร้า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณสกาวรัตน์ เทพประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การตรวจร่างกายของผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อคติแบ่งเขาแบ่งเรา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ข้อควรคิดในการใช้ยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สงฆ์ไทยไกลโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภญ.ดร.จงจิตร อังคทะวานิช คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
่โรคอัมพาตจากโพแทสเซียมต่ำำ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
วัคซีนไข้เลือดออก ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร ภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหัดในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทันตสุขศึกษาในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.มนูญ บำรุงจิตร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
โรคเบาหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางการรักษาหมอนรองกระดูกเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นาวาอากาศเอกหญิง พญ.จินตนา มโนรมย์ภัทรสาร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
คอมพิวเตอร์ซินโดรม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้ฮอร์โมนทดแทนและวิตามินเสริมในวัยทอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชะลอวัย ADDLIFE AntiAging Center
Listen
โรคเกาท์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำกายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดเข่า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการสัตวแพทย์สนทนารายการไทยศึกษารายการอังกฤษอินสไตล์รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่าง
Right Button