CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
เดินอย่างไรให้ถูกวิธี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล สภาวิชาการคุมกำเนิดแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคประจำประเทศไทย
Listen
ไหมขัดฟัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ภาวะโลหิตจางและภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุพันธิตรา ชาญประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาฟันเกิน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
งานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัย สมเหตุผลของประชาชน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การเตรียมลูกน้อยไปโรงเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การติดเชื้อที่ผิวหนัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคเบาหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
วัชรพล ขุนอินทร์ หัวหน้าหน่วยโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
ใบบัวบก บำรุงสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การเสริมทักษะชีวิตให้เยาวชน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ดร.เทวินทร์ วารีศรี นักวิชาการสาธารณสุข
Listen
ยาที่มีโทษต่อไต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความสำคัญของกล้ามเนื้อลำตัวและกล้ามเนื้อสะโพกต่อปัญหาการบาดเจ็บจากการวิ่ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ปราณีต เพ็ญศรี ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้สมุนไพรรักษาโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ภก.ดร.ปิติ จันทร์วรโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคไข้กาฬหลังแอ่น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคเหงือก มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ทพ.กันตภณ รัตนพฤกษ์สกุล ภาควิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลเพื่อลดความขัดแย้ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
Listen
การจัดงานวิ่งสหเวช ครั้งที่ 1
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ธาตุเจ้าเรือนกับการดูแลสุขภาพให้สมดุล
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
Listen
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ๋
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
น้ำมันบริโภคผสม ทางเลือกใหม่ในการปรุงประกอบอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุกฤต ศิริขวัญพงศ์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคภูมิแพ้ในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยาคุมกำเนิด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.สุพรรณิการ์ ถวิลหวัง ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ชีวิตติดปัญญา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.สุรพล ไกรสราวุฒิ ผู้อำนวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ภาวะไทรอยด์ทำงานเกิน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคที่ไม่ควรมองข้าม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นพมาศ พัดทอง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการคลินิก 101.5
Right Button