CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 กันยายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การศึกษาเภสัชศาสตร์ของสารสกัดสมุนไพรในสิ่งมีชีวิต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เล็บที่มีปัญหามีลักษณะอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แผลในช่องปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ทญ.ดร.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ออกกำลังสมอง ป้องกันอัลไซเมอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การให้บริการด้านเทคนิคการแพทย์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณณัฐวัฒน์ สุขทั่วญาติ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
รังสีกับมนุษย์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ปิยะนาท เพชรจันทร์ ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาการปวดบอกโรคได้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สิทธิและความคุ้มครองของอาสาสมัครที่เข้าร่วมการวิจัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ลมชักในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้วัสดุพอลิเมอร์เพื่อพัฒนาวัคซีนที่ทนอุณหภูมิ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคจากการทำงาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางการพัฒนาทักษะความคิดในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ไตพังได้อย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ดร.นพ.อัษฏาศ์ ลีฬหวนิชกุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
รณรงค์ให้เด็กไทยดื่มนมเพิ่มขึ้น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยปวดไหล่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.อัญชลี ฝูงชมเชย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เด็กกับความผูกพันทางอารมณ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ไขมันเกาะตับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
20 มกราคม วันกายภาพบำบัดแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณดวงกมล ผลเวช นักกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
พฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่ปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ฝ่ายเภสัชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การตรวจโรคในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แนวทางการใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
Listen
สภากาชาดไทยกับภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
Listen
การลดบริโภคเค็มกับอนาคตสังคมไทย
ผู้ดำเนินรายการ
ณัชชา วสุอนันต์กุล
วิทยากรรับเชิญ
นาวาอากาศโท พญ.วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี เลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็ม
Listen
รู้จักวันเพร็พโลก (World Prep Day)
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Listen
ประโยชน์ของผลไม้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.วรัญญา เตชะสุขถาวร ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการไทยศึกษารายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button