CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
วัณโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.นพ.กมล แก้วกิติณรงค์ อายุรแพทย์โรคปอด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
บุหรี่กับวัณโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
ปัญหาการนอนกรน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การทำกายภาพบำบัดลดอาการปวดในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ผลไม้ที่ช่วยบำรุงสายตา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคลำไส้อักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Listen
ผลสำรวจความสุขของคนไทยปี 2558
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความเข้าใจในโยคะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.นันทกา ทวีปกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความสามารถเด็ก จังหวัดลำปาง
Listen
โรคกรดไหลย้อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ชัยชนะของเด็กขี้แพ้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคหัด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อาหารสำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.กิตณา แมคึเน็น คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหมอนกระดูกสันหลังเคลื่อน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.ดร.ณัฏฐดา อารีเปี่ยม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การชะลอความเสื่อมชราของผิวหนังและการต้านอนุมูลอิสระ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์ ภาควิชาเภสัชวิทยาและสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
สุขภาพทางเพศ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ ฝ่ายสูติศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ปัญหาหูตึง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคในกระจกตา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ยาคุมกำเนิดกับผิวพรรณ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พญ.สุวิรากร โอภาสวงศ์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
Listen
นวัตกรรมใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ หน่วยมะเร็งวิทยา ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
นวัตกรรมส่องกล้องรักษาโรคหืด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์ หน่วยโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติการหายใจ ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
อาการท้องเสียที่พบได้บ่อยในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.ดวงดาว ปาละสุวรรณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาสมาธิสั้น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคภูมิแพ้โพรงจมูกอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภญ.สิรินุช พละภิญโญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ปัญหาผิวหนังของผู้ป่วยนอนติดเตียง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคไตกับความอ้วน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.พญ.ปวีณา สุสัณฐิตพงษ์ หน่วยโรคไต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ดูแลดวงใจตั้งแต่ในท้อง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ชลลดา จงสมจิตต์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการคลินิก 101.5รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการวิทยาสามนาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button