CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
โรคหัด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การปรับพฤติกรรมแปลกๆ ของเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พริม ทัพวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
มะเร็งจอตาในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผักผลไม้ อาหารบำรุงสายตา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เตือนระวัง สตรีมีครรภ์และเด็กเล็กควรหลีกเลี่ยงสารพิษในผลิตภัณฑ์และสารเคมีที่มีในบ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยาเรา ใครเล่าควรรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.จิรพันธุ์ ฤทธิ์สำแดง คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล่องเสียงอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แผลเป็นรักษาอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
ปัญหาสุขภาพผู้ชายกับแนวทางการตรวจสอบยาปลอม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
นพ.นิรุตติ์ ประดับญาติ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Listen
ผู้สูงอายุกับภาวะโรคเรื้อรังร่วมหลายโรค
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศกุนตลา อนุเรือง คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การเพิ่มความสูง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สังคมก้มหน้ากับ Social Media
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การจัดการภาวะซึมเศร้า
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การตรวจสุขภาพในผู้สูงอายุและการดูแลสุขภาพทั่วไป
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.วนิดา หลายวัฒนไพศาล ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารมีประโยชน์สำหรับสตรีตั้งครรภ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยาพ่นสูดที่ใช้รักษาโรคหอบหืด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภก.ดร.วันชัย ตรียะประเสริฐ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสามารถลดจำนวนเด็กป่วยลงได้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
Listen
แปรงแห้ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษ ฎาพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การใช้ยาที่ปลอดภัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.สุวิณี วิวัฒน์วานิช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารกับภูมิคุ้มกันในร่างกาย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
จิตวิทยาตามแนวพระราชดำริ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
มะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.รัชนีพร ติยะวิสุทธิ์ศรี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อันตรายในโซเดียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การใช้ยาเบาหวานและการดูแลตนเอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.สุธาทิพย์ พิชญไพบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล่องเสียงอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ทำอย่างไรเมื่อลูกไฮเปอร์
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
อาการปวดศีรษะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มิติใหม่ในการรักษามะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.เอกอนงค์ วรกิตสิทธิสาธร รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการคลินิก 101.5รายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button