CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
อาการปวดศีรษะ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
แรงบันดาลใจช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พิว ไอริณ ปรีชาญวินิจ
Listen
โรคเด็กเตี้ยผิดปกติหรือภาวะขาดฮอร์โมนเติบโต
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่อุดมด้วยพฤกษเคมีสำหรับผู้รักสุขภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สถาพร งามอุโฆษ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
สัญญาณเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
มะรุมรักษามะเร็งได้หรือไม่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
กินทุเรียนช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคผิวหนังที่มากับหน้าฝน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การเลือกรับประทานที่มีประโยชน์และเหมาะสมแต่ละช่วงวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อาการปวดท้องต้องรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
โรคลำไส้อักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
รักษารักทางไกลให้หวานชื่น
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศุภลักษณ์ ลวดลาย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาการนอนไม่หลับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ข้อควรรู้เรื่องออทิสติก ปัจจัยเสี่ยงและความหวังในการบำบัดรักษา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.เทวฤทธิ์ สะระชนะ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคคอตีบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ยาเสื่อมคุณภาพ-การสังเกตยาหมดอายุ และสิทธิสำคัญที่ผู้ป่วยควรทราบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.ปุญญ์ ชัยรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
เวชศาสตร์ชะลอวัย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ฟันปลอมทั้งปาก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การผ่าตัดต้อกระจก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการสำลัก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.รุ้งระวี นาวีเจริญ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การปวดหลังในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความขัดแย้งของคนในองค์กร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS)
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคติดเชื้อที่มาจากสัตว์เลี้ยงและแมลง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.สุนทรี กุลกีรติยุต ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาการเจริญเติบโตที่พบบ่อยในเด็ก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การเลือกใช้ครีมกันแดดเพื่อดูแลสุขภาพผิว
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ภก.อนุกูล ชื่นอารมย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปัญหาการนอนไม่หลับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
งานบริการของคลินิกนมแม่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
คุณศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
เครื่องเทอโมตรอน-อาร์เอฟ 8 ทางเลือกในการรักษามะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.ศศิกาญจน์ จำจด แพทย์ด้านรังสีมะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Listen
โรคกระดูกพรุนและแคลเซียม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.เสก อักษรานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคลินิก 101.5รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการสัตวแพทย์สนทนารายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการวิทยาสามนาที
Right Button