CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
Listen
อาการหูตึง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ระบบบริการเลิกบุหรี่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Listen
ปัญหามือชา
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อันตรายในโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.อรอุมา ชุติเนตร ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวรจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การทำศัลยกรรมเสริมโหงวเฮ้ง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความไม่เข้าใจในการเลี้ยงดูเด็กทารก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สาขาการพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
Listen
สุรากับปัญหาโรคตับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคตาในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การดูแลตนเองเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
คุณค่าทางโภชนาการและสารอาหารในแก้วมังกร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | ธนิสา อนุญาหงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Listen
โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ระบบประกันสุขภาพและการเข้าถึงยาราคาแพง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
สาเหตุการกระตุ้นการเกิดไมเกรน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ความสูงที่สั่งได้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ดร.บัณลักข ถิรมงคล สถาบันพัฒนาความสูงดีสปายน์
Listen
ครอบครัวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่บ้าน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
โรคตาในผู้สูงอายุ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.พญ.อนิตา มนัสสากร ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
การแพ้วัคซีน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
อันตรายในเบาหวาน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
การกลั่นแกล้งกันในโรงเรียน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
สารเจือปนในอาหาร
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
อ.ดร.ศิริพร แสงสุธรรม ภาควิชาเคมีคลินิก คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สถิตพงศ์ ธนวิริยะกุล ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ปัญหาผิวหนังที่มีอาการคันร่วมด้วย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
พญ.พรทิพย์ ภูวบัณฑิตสิน แพทย์ด้านโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Listen
อันตรายจากการนอนไม่หลับ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
คู่มือการเดินแกว่งแขวนสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ. ร้อยตำรวจตรีหญิง ดร.ปชาณัฎฐ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
จอตาผิดปกติในเด็กคลอดก่อนกำหนด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การฟังเพื่อการเรียนรู้
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อม
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ดร.อดิษฐ์ จิรเดชนันท์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการวิทยาสามนาทีรายการสัตวแพทย์สนทนารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการคุยกันทันสื่อรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการอังกฤษอินสไตล์
Right Button