CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 03/11/2560
สนทนาภาษาสุขภาพ
การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กับความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Listen
โรคหัด
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
Listen
การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กับความมั่นคงทางสุขภาพของคนไทย
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข ภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
View
72
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนารายการนิติมิติรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการอังกฤษอินสไตล์รายการพูดจาประสาช่างรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคลินิก 101.5รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาที
Right Button