CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 31/10/2560
สนทนาภาษาสุขภาพ
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รองประธานจัดงานการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี สภากาชาดไทย
Listen
วันเอดส์โลก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Listen
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รองประธานจัดงานการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี สภากาชาดไทย
View
101
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการนิติมิติรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคุยกันทันสื่อรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการไทยศึกษารายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5
Right Button