CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 31/10/2560
ฝากวันละข่าว
วันเอดส์โลก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Listen
วันเอดส์โลก
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
Listen
การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
วิทยากรรับเชิญ
ผศ. (พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ รองประธานจัดงานการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี สภากาชาดไทย
View
100
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการอังกฤษอินสไตล์รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการนิติมิติรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการคุยกันทันสื่อรายการพูดจาประสาช่างรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการวิทยาสามนาทีรายการไทยศึกษารายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button