CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button

นำเสนอเนื้อหาสาระด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งโรคเก่า โรคอุบัติใหม่ โรคผู้ใหญ่ โรคเด็ก แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน คือ

ด้านดูแลสุขภาพ ให้ความรู้โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแพทย์จากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย

ด้านจ่ายยา ให้ข้อมูลความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพโดยเน้นการป้องกัน แต่ไม่ละทิ้งการรักษา

ด้านให้คำปรึกษา เปิดสายตอบปัญหาผู้ฟังสดในรายการ

รายการแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ

ช่วงฝากวันละข่าว อัพเดทข่าวคราวด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงทำความรู้จักกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

ช่วงสนทนาภาษาสุขภาพ เจาะลึกเรื่องราวการดูแลสุขภาพที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านการสัมภาษณ์แพทย์ พยาบาลและคณาจารย์ทางการแพทย์

ช่วงสุขภาพดีสร้างได้ ให้ข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆ จากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้รู้ทันและป้องกันการเกิดโรค

ช่วงคำนี้ต้องขยาย อธิบายศัพท์ทางการแพทย์ ชื่อโรค และคำจำเพาะเกี่ยวกับสุขภาพ เพื่อป้องกันความสับสนเมื่อไปรับบริการทางการแพทย์

ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
ผู้ดำเนินรายการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการคลินิก 101.5รายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการวิทยาสามนาทีรายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button