CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 15 ธันวาคม 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
รู้ได้อย่างไรว่าสุนัขและแมวเป็นโรคหัวใจ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สพ.ญ.ดร.สิริลักษณ์ สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาของช้างในสถานที่ท่องเที่ยว
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
การตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำคัญอย่างไร
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
การประชุมนานาชาติด้านการศึกษาทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 4
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์
พฤติกรรมก้าวร้าวของสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.ดร.จุฑามาศ เบญจนิรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดิภาพสัตว์
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.ดร.จุฑามาศ เบญจนิรัตน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคระบบทางเดินหายใจซับซ้อนในสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ช็อกโกแลตเป็นพิษกับสุนัขจริงหรือ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โรคไข้หัดสุนัข
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร เตชะงามสุวรรณ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำถามยอดฮิตเมื่อสุนัขป่วยเป็นมะเร็ง
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
บทบาทของสัตวแพทย์ในฟาร์มจระเข้
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ สัตวแพทย์ บริษัท จระเข้ทองการเกษตร (ประเทศไทย) จำกัด
ปัญหาการสืบพันธุ์ของสุกร
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปัญหาช้างเร่ร่อน
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
ปัญหาช้างป่าที่ออกมานอกพื้นที่เขตอาศัย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ และ น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ สัตวแพทย์สำนักพระราชวัง
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการคุยกันทันสื่อรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการพูดจาประสาช่างรายการคลินิก 101.5รายการวิทยาสามนาทีรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการสัตวแพทย์สนทนารายการอังกฤษอินสไตล์รายการไทยศึกษารายการนิติมิติรายการหยิบมาถก ยกมาคุย
Right Button