CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ
งานบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่บริการสู่สังคม
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาไปรู้จัก "เขากวางอ่อน" (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ สัตวแพทย์ บริษัท ปัญญาฟาร์ม จำกัด และ น.สพ.เฉลิมพงศ์ จิรพฤฒิศิริ สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า
พาไปรู้จัก "เขากวางอ่อน" (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ สัตวแพทย์ บริษัท ปัญญาฟาร์ม จำกัด และ คุณจิตรา เหลืองทองวัฒนา เจ้าของสวนป่าหนองเขื่อน
ปัญหาเกี่ยวกับอาหารสัตว์เลี้ยง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
ผศ.สพ.ญ.ดร.อุตรา จามีกร ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัยจากเชื้อปรสิตที่มากับอาหาร (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภัยจากเชื้อปรสิตที่มากับอาหาร (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.ดร.วรพร สุขุมาวาสี หน่วยปรสิตวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พาไปรู้จัก "กาแฟอีเห็น" (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ และ คุณกรวิกา ยังประภากร บริษัท ปัญญาฟาร์ม จำกัด
พาไปรู้จัก "กาแฟอีเห็น" (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.จิตราภรณ์ ชาญราชกิจ และ คุณกรวิกา ยังประภากร บริษัท ปัญญาฟาร์ม จำกัด
ธนาคารเลือด และ โครงการ Love Please, Love Pets
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
วิทยากรรับเชิญ
สพ.ญ.สุวรัตน์ วดีรัตน์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80 ปี สร้างความสุขไม่สิ้นสุด (80 ปี แห่งการสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
เปิดบ้านคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โครงการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยอนาถา (ตอนที่ 2)
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
โครงการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยอนาถา (ตอนที่ 1)
ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการอังกฤษอินสไตล์รายการเจาะข่าวเช้านี้รายการพูดจาประสาช่างรายการนิติมิติรายการคุยกันทันสื่อรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวิทยาสามนาทีรายการคลินิก 101.5รายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการไทยศึกษารายการสัตวแพทย์สนทนา
Right Button