CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 24 เมษายน 2557
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button
Home > หัวข้อรายการ > รับฟังรายการ
รายการประจำวันที่ 02/10/2553
โรคขี้ขาวในกุ้งทะเลเลี้ยง
ผู้ดำเนินรายการ
รศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
วิทยากรรับเชิญ
รศ.น.สพ.ดร.จิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์
View
123
Like
0
Twitter Share Button Facebook Share Button
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการสัตวแพทย์สนทนารายการคลินิก 101.5ข่าว CU FM Newsรายการพูดจาประสาช่างรายการวิทยาสามนาทีรายการเสรีของผู้บริโภครายการอังกฤษอินสไตล์รายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการสาระสถาปัตย์รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการเจาะข่าวเช้านี้
Right Button