CU Radio Logo
FM 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
สมัครสมาชิกใหม่ Sign Up for CU Radio's Member ลืมรหัสผ่าน Forgot Password แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Edit Personal Details in Your Profile
กลับสู่หน้าหลัก Back to Home
รับฟังรายการสด Live Radio
รับฟังรายการย้อนหลัง Radio on Demand
ติดต่อเรา Contact Us
Login Button

รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ การรักษา การป้องกันโรค ปัญหาการเลี้ยงสัตว์ สวัสดิภาพของสัตว์ และการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างคนกับเจ้าของสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของคนเลี้ยงและสัตว์ โดยเป็นการสัมภาษณ์วิทยากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากหลากหลายสาขาวิชาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต
อาจารย์ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์แห่งเอเชีย
รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รูปแบบรายการหัวข้อรายการWebboard รายการ
Left Button
รายการพูดจาประสาช่างรายการคุยกันทันสื่อรายการอังกฤษอินสไตล์รายการจิตวิทยาเพื่อคุณรายการเจาะข่าวเช้านี้รายการไทยศึกษารายการคลินิก 101.5รายการสัตวแพทย์สนทนารายการวิทยาสามนาทีรายการหยิบมาถก ยกมาคุยรายการนิติมิติรายการฮ.นกฮูก นักอ่านรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
Right Button