รายการไทยศึกษา
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.05-10.30 น.

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่น่าสนใจ

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายการไทยศึกษา
19 พฤษภาคม 2562
22 views
0
0
พระสุพรรณบัฏ
14 เมษายน 2562
43 views
วิกฤตประเพณีทำบุญวันพระ
17 กุมภาพันธ์ 2562
39 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง