รายการ Talk a Trip
ทุกวันศุกร์ เวลา 9.30-9.55 น.

นำเสนอสาระเกร็ดความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งความสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งมนุษย์และธรรมชาติ ในรูปแบบของชุมชน (Community) การท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในรายการด้วยการบอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยว เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ วิธีการดินทาง การดูแลความปลอดภัยระหว่างเดินทาง กิจกรรมที่น่าสนใจ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่น สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ พูดคุยกับเพจท่องเที่ยว รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้ดำเนินรายการ
สุภนิดา จันทร์มูล
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ
วรกร รภภิรมย์
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ