รายการเปิดโลกสื่อสาร
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.05-17.55 น.

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยี การสื่อสาร และ ICT

ผู้ดำเนินรายการ
ทวีศักดิ์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ผู้จัดรายการจากภายนอก
สหรัตน์ ตุ้ยเต็มวงศ์
ผู้จัดรายการจากภายนอก