รายการวิทยา 3 นาที
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 20.30-20.35 น.

ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ เช่น ดาราศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสาร สิ่งประดิษฐ์ ครอบคลุมผู้ฟังทุกกลุ่มเป้าหมาย ทันสมัย ทันเหตุการณ์ โดยดำเนินเรื่องเป็นซีรีส์ 1 เรื่องต่อสัปดาห์

ผู้ดำเนินรายการ
สิทธิชัย จันทรศิลปิน
ผู้จัดรายการจากภายนอก