รายการ Red Cross Society
ทุกวันเสาร์ เวลา 12.05-12.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

ทีมงานจากสภากาชาติไทย