รายการการเมืองเรื่องน่ารู้
ทุกวันเสาร์ เวลา 6.00-7.00 น.

วิเคราะห์สถานการณ์การเมือง ผ่านมุมมองของนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะเป็นการให้มุมมอง และเพิ่มแนวคิดทางการเมืองบนหลักวิชาการให้กับผู้ฟัง

ผู้ดำเนินรายการ
รศ.ตระกูล มีชัย
อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย