รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.45-20.30 น.

วาไรตี้การศึกษา ที่ครบเครื่องตอบทุกเรื่อง TCAS ความรู้ คู่ความบันเทิง มีเนื้อหาทั้งข่าว ข้อมูลเพื่อการแนะแนวและแนะนำ ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เป็นสื่อกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง กับหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นช่วงต่าง ๆ ดังนี้

ทุกวัน ช่วง Ed News นำเสนอข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงการ- ศึกษา เจาะลึกวงในจากแหล่งข่าว ทุกระบบ

วันจันทร์ ช่วง นัทแนว แนะน้อง แนะแนวเรื่องระบบการรับเข้า ตอบข้อข้องใจ ข้อสงสัยในโลกการศึกษา โดยวิทยากรด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา คุณนัททยา เพ็ชรวัฒนา

วันอังคาร ช่วง ห้องแห่งความลับ เปิดสายให้คำปรึกษาแนะแนวชีวิตและการแก้ไขปัญหาของวัยรุ่น การเลือกคณะ ผ่านนักจิตวิทยา และอาจารย์แนะแนว

วันพุธ ช่วง Open House ONAIR แนะนำมหาวิทยาลัย คณะ สาขา หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ รู้ไม่รู้คือหน้าที่เรา เลือกไม่เลือกคือหน้าที่คุณ

วันพฤหัสบดี ช่วง School Tour เปิดเวทีวัยทีน ให้เยาวชนได้ใช้พื้นที่จัดรายการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาวกิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์ ช่วง ห้องเรียนออนแอร์ สอนหนังสือผ่านทางวิทยุ เพื่อเตรียมความรู้ทางวิชาการให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ
กนกวรรณ จักรวิเชียร
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ