รายการ Music Signature
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 20.35-22.00 น.

เป็นการรวมนักจัดรายการเพลงชื่อดังในอดีต สลับหมุนเวียนกันมาจัดรายการเพลงสากล แนว Easy Listening พร้อมสอดแทรกสาระบันเทิง ทั้งเกร็ดความรู้ด้านดนตรี ศิลปิน ประวัติศาสตร์ สังคม ภาษา และความรู้ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเพลง โดยแต่ละวันจะมี Theme และเอกลักษณ์เฉพาะตามผู้ดำเนินรายการ ดังนี้

วันจันทร์ Monday Melody โดย พี่แดง จันทรา ชัยนาม

วันอังคาร Something Good โดย น้าตั้ม ธานินทร์ ลียากาศ

วันพุธ Smooth and Easy โดย ดีเจ ริกกี้ วอห์น

วันพฤหัสบดี Sentimentalโดย น้าเด่น ณฤทธิ์ พันธุเมธา

วันศุกร์ Beautiful Music โดย พี่สาว จิราพรรณ ลิ่มไทย

วันเสาร์ อาทิตย์ Sat & Sun โดย พี่มาลี มาลี บุณยศรีสวัสดิ์ น้าณรงค์ ณรงค์ ลัมะกานนท์ และ น้านัท อุดม โพธิ์ทอง

ผู้ดำเนินรายการ
พี่แดง จันทรา ชัยนาม

ผู้จัดรายการจากภายนอก

น้าตั้ม ธานินทร์ ลียากาศ

ผู้จัดรายการจากภายนอก

ดีเจ ริกกี้ วอห์น

ผู้จัดรายการจากภายนอก

น้าเด่น ณฤทธิ์ พันธุเมธา

ผู้จัดรายการจากภายนอก

พี่สาว จิราพรรณ ลิ่มไทย

ผู้จัดรายการจากภายนอก

พี่มาลี มาลี บุณยศรีสวัสดิ์

ผู้จัดรายการจากภายนอก

น้าณรงค์ ณรงค์ ลัมะกานนท์

ผู้จัดรายการจากภายนอก

น้านัท อุดม โพธิ์ทอง

ผู้จัดรายการจากภายนอก