รายการนิติมิติ
ทุกวันพุธ เวลา 10.05-10.30 น. (Rerun ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.05-11.30 น.)

สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัว เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอย่างเข้าใจง่าย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านกฎหมายที่น่าสนใจ พร้อมยกตัวอย่างประกอบจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจตัวบทกฎหมายมากยิ่งขึ้น นำเสนอเนื้อหาครอบคลุมทั้งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมายมหาชน

ผู้ดำเนินรายการ
วรกร รภภิรมย์
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ
วิทยากร
ศูนย์กฎหมายเพื่อประชาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Uber Economy ใครได้ใครเสีย
5 พฤศจิกายน 2560
0 views
กฎหมายกับผีปอบ
8 ตุลาคม 2560
0 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง