รายการลูกทุ่งเพลงเด็ด 101.5
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.05-15.55 น.

เปิดเพลงลูกทุ่งสลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ศิลปินเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในแวดวงลูกทุ่ง

ผู้ดำเนินรายการ
กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

ผู้จัดรายการจากภายนอก