รายการ Hello Social
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30-9.55 น.

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรู้เท่าทันโลกแห่งเทคโนโลยี Social Media ทั้ง Application Feature ใหม่ ๆ แนวคิด และมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้อยู่บนโลก Social ได้อย่างไม่ตกเทรนด์ และเห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อประเภทนี้ การนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ทั้งการทำงาน การศึกษา การหาความรู้ และการเป็นสื่อมวลชน เน้นทั้งการรู้ทันเทคโนโลยีและรู้เท่าทันสื่อ ให้สามารถตั้งรับผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถรุกนำไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตได้ ผ่านการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อใหม่

ผู้ดำเนินรายการ
อภิศักดิ์ สุวรรณศักดิ์

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

กนกวรรณ จักรวิเชียร

ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ