รายการ Good Time
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 20.35-22.00 น.

เปิดเพลงสากลยุค 70 - 90 สลับกับเกร็ดความรู้ด้านตนตรี วัฒนธรรม ภาพยนตร์ แฟชั่น หรือสาระต่าง ๆ ในช่วงเวลาของบทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ
เฉลิมชัย ยอดมาลัย
ผู้จัดรายการจากภายนอก
สุชาติ ชวางกูร
ผู้จัดรายการจากภายนอก