รายการตามรอยพ่อ
ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30-9.55 น.

นำเสนอพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การสัมภาษณ์บุคคลที่เคยถวายงานพระองค์ ตลอดจนประชาชนผู้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

ผู้ดำเนินรายการ
นัททยา เพ็ชรวัฒนา
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ