รายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.05-8.55 น.

รู้เท่าทันเศรษฐกิจ เกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัว ติดตามเรื่องเด่น เปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง

วันจันทร์
วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

วันอังคาร
เปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI

วันพุธ
ย่อยข่าวการเมืองทั้งในและนอกกระแส กับ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา บรรณาธิการบริหาร The Momentum และ ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ นักกฎหมายจาก ILaw

วันพฤหัสบดี
คลังเศรษฐกิจ คนเศรษฐศาสตร์ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์
พิเคราะห์เศรษฐกิจดิจิทัล กับณัฐพัชร์ วงศ์เหรียญทอง จาก ณัฐพัชร์ ดอทคอม