รายการจามจุรีมีเรื่องเล่า
ทุกวันเสาร์ เวลา 08.30-08.55 น.
ผู้ดำเนินรายการ
ศศิพิมพ์ จิรศักดิ์

ผู้จัดรายการจากภายนอก