รายการดนตรีคลาสสิก
ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 22.00-24.00 น.

เพลงแนว คลาสสิก สลับกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบทเพลง ทั้งศิลปิน ดนตรี เนื้อหา ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับบทเพลง

ผู้ดำเนินรายการ
อ.สีส้ม เอี่ยมสรรพางค์
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ