รายการคลินิก 101.5
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-10.55 น.

เจาะเนื้อหาเชิงลึกด้านสุขภาพ คลินิกสุขภาพบนหน้าปัดวิทยุ นำเสนอเนื้อหาสาระด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทั้งโรคเก่า โรคอุบัติใหม่ โรคผู้ใหญ่ โรคเด็ก โดยแบ่งกรอบเนื้อหาเป็น 3 มิติ คือ

มิติการดูแลสุขภาพ อย่างใกล้ชิดด้วยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาฯ ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ จิตวิทยา พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และแพทย์จากสถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศไทย อาทิ มูลนิธิทศวรรษโรคกระดูกและข้อ (ประเทศไทย) สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง เป็นต้น

มิติการรักษา เน้นแนวทางการรักษาที่น่าสนใจหรือรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ

มิติการเยียวยา เน้นการให้คำแนะนำการดูแลจิตใจ โดยอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

ผู้ดำเนินรายการ
อรอุมา พงษ์แสง
ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ
รายการคลินิก 101.5
30 มกราคม 2561
16 views
0
0
สภาวะจิตจดจ่อ
9 ธันวาคม 2557
2 views
5 ธันวาคม 2557
2 views
การเสพติดเฟซบุ๊ค
2 ธันวาคม 2557
3 views
เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell)
28 พฤศจิกายน 2557
3 views
มะเร็งโลหิตวิทยา
26 พฤศจิกายน 2557
3 views
การหกล้มในผู้สูงอายุ
24 พฤศจิกายน 2557
3 views
ภัยเงียบอ้วนลงพุง
20 พฤศจิกายน 2557
2 views
แคลเซียมในอาหารไทย
19 พฤศจิกายน 2557
3 views
โรค SLE
18 พฤศจิกายน 2557
3 views
วันเอดส์โลก
12 พฤศจิกายน 2557
1 views
สร้างคนดีเริ่มที่ไหน
11 พฤศจิกายน 2557
3 views
ยาจากทะเล
7 พฤศจิกายน 2557
2 views
ปัญหาเด็กอ้วนไป-ผอมไป
5 พฤศจิกายน 2557
2 views
ภาวะผู้นำ
4 พฤศจิกายน 2557
2 views
โรคที่มากับหน้าหนาว
3 พฤศจิกายน 2557
1 views
ปัญหาเด็กพูดช้า
30 ตุลาคม 2557
3 views
รู้ทันอัลไซเมอร์
22 ตุลาคม 2557
3 views
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 จุฬาฯ ซอย 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
Contact Center0-2218-3970-74
E-mail Addresscuradio@chula.ac.th
Line Messenger@curadio
ติดตาม CU Radio ได้ทุกช่องทาง
รับฟังรายการสดได้ทาง